Mühasibatlıq və vergi uçotu təlimi

Mühasibatlıq və vergi uçotu təlimi Dəyərli dostlar. Ölkəmizdə mühasibatlıq sahəsinə olan maraq çoxlu sayda mütəxəssislərin yaranmasına rəvac vermişdir. Ancaq mütəxəssislərin yaranması heç də özbaşına əmələ gəlmir. Mühasibat uçotu ilə bağlı günü-gündən təkmilləşən qanunvericiliyimizin dərinliklərini öyrənmək peşəkar yanaşma tələb edir. Bu da mühasib kimi çalışmaq istəyən şəxslərə bir-çox çətinliklər yaradır. Bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün müəssisəmiz

Mühasibat uçotu

Mühasibat uçotu Mühasibat uçotu dedikdə, hər bir müəssisə və təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində baş verən dəyişikliklər və əməliyyatlar haqqında məlumatların toplanıb yığılması, dürüstlüyünün təsdiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa, yuxarıdakıları nəzərə almaqla, fəaliyyət və əməliyyatlardakı dəyişikliklər və bu əməliyyatlar təhlil edildikdən sonra yaranan nəticələr, onların qruplaşdırılıb ümumiləşdirilməsi də mühasibat uçotu anlamını ifadə edir. Bunun da yekununda

Əmək müqaviləsi

Əmək müqaviləsi Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi işçi və işə götürən arasında əmək münasibətlərini tənzim edən ən əsas qanunvericilk aktıdır. Bildiyimiz kimi, əmək müqaviləsi olmadan (bura ya həm yazılı, həm də elektron qeydiyyat daxildir) işçi çalışdıranlara qarşı olduqca yüksək cərimələr qoyulur. Bütün buhallardan yayınmaq üçün hər bir işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanmalı və onlayn şəkildə, reyestrdə

Kadr uçotu

Kadr uçotu Hər bir müəssisə və təşkilata kadr uçotunu həyata keçirmək zəruridir. Mühasibat uçotu ilə əlaqəsi olmasına baxmayaraq, heç də bütün mühasiblər kadr uçotunun düzgün tərtib edilməsini bilmirlər. Bu isə əmək və vergi müfəttişləri tərəfindən həyata keçirilən yoxlamalar zamanı ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Kadr uçotunun, yaxud kadr kargüzarlığının düzgün həyata keçirilməsi həm bu sahədə mövcud

Kargüzarlıq

Kargüzarlıq Müəssisə və təşkilatlar, hüquqi şəxslər tərəfindən düzgün aparılan kargüzarlıq işi onların düzgün fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Eləcə də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər də öz fəaliyyətləri çərçivəsində kargüzarlıq qaydalarına ciddi əməl etməlidirlər.Kargüzarlığın düzgün qurulması ilə, müəssisələr onlara qarşı açılmış yoxlamalardan heç bir problem olmadan çıxa bilər. Yaxşı tərtib olunmuş sənəd onun tərtibçisindən

Təlimlər

TƏLİMLƏR "Legal and Accounting Services" MMC tərəfindən təşkil edilən təlimlər ilə aşağıdakı linki basmaqla tanış ola bilərsiniz: 1Praktik biznes kursu Əziz dostlar. Hazırkı "Praktik biznes təlimi" öz proqramına və mövzusuna görə Azərbaycanda, demək olar ki, ilk layihədir. Belə ki, öz biznesini açıb fəaliyyət göstərmək istəyən, lakin onun sənədləşməsi, ilkin hüquqi, vergi və mühasibatlıq tərəflərini bilməyən şəxslər

Miqrasiya hüququ

Miqrasiya hüququ

Miqrasiya hüququ Həm əcnəbilərin, həm də vətəndaşlığı olmayan şəxslər ölkəmizə müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün gələ bilər, eləcə də onun hüdudları daxilində müvəqqəti qala bilərlər. Bununla əlaqədar əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər müvafiq icra hakimiyyəti orqanından, hazırda isə Miqrasiya Xidmətindən müvafiq icazə almalıdırlar. Aşağıdakı hallarda əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər müvəqqəti yaşamaq üçün

Korporativ hüquq

Korporativ hüquq

Korporativ hüquq Əziz vətəndaşlar, hüquqi və fiziki şəxslər! Korporativ hüquq dedikdə, kommersiya hüquqi şəxslərin təsis olunması və fəaliyyəti ilə əlaqədar yaranmış ictimai münasibətləri nizamlayan və mülki hüququn sahəsi hesab olunan hüquqi normaların məcmusu başa düşülür. Korporativ hüququn predmetinə korporativ hüquq münasibətləri daxildir. Hazırkı bölmədə sizə şirkətlərin, sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması və fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar veriləcəkdir.

Dadaşov Murad

Dadaşov Murad Direktor / Hüquqşünas.Dadaşov MuradDirektor / HüquqşünasAilə hüququ0%Əmlak hüququ0%Miqrasiya0%Korporativ hüquq0%Cinayət hüququ0% Dadaşov Murad Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin məzunudur. Türkiyə Respublikası İstanbul Universitetində hüquqşünaslıq ixtisası üzrə 1 illik təcrübə kursu keçib. Öncə 4 ilə yaxın müddətdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, 2009-cu ildən isə Azərbaycanda İMC Consulting MMC, Lingvo MMC,
Möhür və ştamplar

Möhür və ştamplar

 Möhür və ştamplar “Legal and Accounting Services” MMC hüquqi və mühasibatlıq, eləcə də tərcümə xidmətləri sahəsində fəaliyyət göstərməklə bərabər, müxtəlif növ möhür və ştampların, eləcə də faksimil (imza-ştamp), ciddi hesabat blanklarının (qaimə-faktura, mədaxil qəbzi, kassa mədaxil orderi, vəkalətnamə), firma blanklarının hazırlanması ilə məşğul olur. Müəssisə yaradıldıqdan sonra, ona, ilk növbədə, digər prosedurları icra etmək üçün möhür,

Tərcümə

Tərcümə

Tərcümə Əziz vətəndaşlar. İstər hüquqi sənədlərin bir dildən başqa dilə çevrilməsi üçün, istərsə də gündəlik həyatda müxtəlif münasibətlər üzrə tərcümə xidmətinə ehtiyac yaranır. “Legal and Accounting Services” MMC öz peşəkar tərcüməçiləri vasitəsi ilə, hüquqi, iqtisadi, tibbi, texniki, fəlsəfi, eləcə də vətəndaşların sənədlərinin tərcüməsi və s. üzrə böyük təcrübəyə malikdir. “Legal and Accounting Services” MMC-nin bir