Mühasibat uçotu

Mühasibat uçotu Mühasibat uçotu dedikdə, hər bir müəssisə və təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində baş verən dəyişikliklər və əməliyyatlar haqqında məlumatların toplanıb yığılması, dürüstlüyünün təsdiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa, yuxarıdakıları nəzərə almaqla, fəaliyyət və əməliyyatlardakı dəyişikliklər və bu əməliyyatlar təhlil edildikdən sonra yaranan nəticələr, onların qruplaşdırılıb ümumiləşdirilməsi də mühasibat uçotu anlamını ifadə edir. Bunun da yekununda

Əmək müqaviləsi

Əmək müqaviləsi Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi işçi və işə götürən arasında əmək münasibətlərini tənzim edən ən əsas qanunvericilk aktıdır. Bildiyimiz kimi, əmək müqaviləsi olmadan (bura ya həm yazılı, həm də elektron qeydiyyat daxildir) işçi çalışdıranlara qarşı olduqca yüksək cərimələr qoyulur. Bütün buhallardan yayınmaq üçün hər bir işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanmalı və onlayn şəkildə, reyestrdə

Kadr uçotu

Kadr uçotu Hər bir müəssisə və təşkilata kadr uçotunu həyata keçirmək zəruridir. Mühasibat uçotu ilə əlaqəsi olmasına baxmayaraq, heç də bütün mühasiblər kadr uçotunun düzgün tərtib edilməsini bilmirlər. Bu isə əmək və vergi müfəttişləri tərəfindən həyata keçirilən yoxlamalar zamanı ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Kadr uçotunun, yaxud kadr kargüzarlığının düzgün həyata keçirilməsi həm bu sahədə mövcud

Kargüzarlıq

Kargüzarlıq Müəssisə və təşkilatlar, hüquqi şəxslər tərəfindən düzgün aparılan kargüzarlıq işi onların düzgün fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Eləcə də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər də öz fəaliyyətləri çərçivəsində kargüzarlıq qaydalarına ciddi əməl etməlidirlər.Kargüzarlığın düzgün qurulması ilə, müəssisələr onlara qarşı açılmış yoxlamalardan heç bir problem olmadan çıxa bilər. Yaxşı tərtib olunmuş sənəd onun tərtibçisindən