corporate law laws.az

Tərcümə

Əziz vətəndaşlar. İstər hüquqi sənədlərin bir dildən başqa dilə çevrilməsi üçün, istərsə də gündəlik həyatda müxtəlif münasibətlər üzrə tərcümə xidmətinə ehtiyac yaranır. “Laws.az” Şirkəti öz peşəkar tərcüməçiləri vasitəsi ilə, hüquqi, iqtisadi, tibbi, texniki, fəlsəfi, eləcə də vətəndaşların sənədlərinin tərcüməsi və s. üzrə böyük təcrübəyə malikdir. “Laws.az” Şirkətinin bir qolu olan “Lingvo” Tərcümə Mərkəzinə müraciət etməklə, peşəkar tərcüməçilərimizin xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. “Lingvo” Tərcümə Mərkəzinə müraciət etməklə, rus, ingilis, türk, ərəb, fars, alman, ispan, fransız, yəhudi (ibri), yapon, çin, urdu və s. dillər üzrə tərcümə işlərinin icrasına nail ola bilərsiniz.