Korporativ hüquq

Korporativ hüquq

Korporativ hüquq Əziz vətəndaşlar, hüquqi və fiziki şəxslər! Korporativ hüquq dedikdə, kommersiya hüquqi şəxslərin təsis olunması və fəaliyyəti ilə əlaqədar yaranmış ictimai münasibətləri nizamlayan və mülki hüququn sahəsi hesab olunan hüquqi normaların məcmusu başa düşülür. Korporativ hüququn predmetinə korporativ hüquq münasibətləri daxildir. Hazırkı bölmədə sizə şirkətlərin, sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması və fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar veriləcəkdir.

Xaricdə və ofşor zonalarda qeydiyyat

Xaricdə və ofşor zonalarda qeydiyyat

Xaricdə və ofşor zonalarda qeydiyyat Öncədən planlaşdırdığınız xarici ölkələrdə şirkət qurmaq fikrindəsinizsə, bu prosedurun bütün hüquqi tərəflərini çözməyi “Legal and Accounting Services” MMC-yə həvalə edə bilərsiniz. Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna, Qazaxıstan, Yaxın və Uzaq Şərq ölkələri, Avropa, ABŞ, Kanada və digər ölkələrdə profilinizə uyğun şirkətləri təsis etməyi, yaxud hazır şirkətləri sizin adınıza sənədləşdirməyi həyata keçiririk.

Filial və nümayəndəliklərin qeydiyyati və ləğvi

Filial və nümayəndəliklərin qeydiyyati və ləğvi

Filial və nümayəndəliklərin qeydiyyati və ləğvi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 53-cü maddəsinə görə, hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin mənafeyini təmsil edən, onun maraqlarını müdafiə edən ayrıca bölməsi nümayəndəlik sayılır. Filial isə, hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşib, onun funksiyalarının hamısını, yaxud bir hissəsini, həmçinin nümayəndəlik funksiyalarını həyata keçirən ayrıca bölməsidir. Nümayəndəlik

Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı və ləğvi

Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı və ləğvi

Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı və ləğvi Hüquqi şəxslər institutu mülki hüquq sahəsinin mühüm institutlarından birini təşkil edir. Burada hüquqi şəxslərin hüquq və fəaliyyət qabiliyyəti, onların yaradılması, yenidən təşkili və fəaliyyətinin xitamı qaydaları, eləcə də təşkilati-hüquqi formasını müəyyən edən normalar cəmləşir. Hüquqi şəxslər bir sıra əlamətlərlə fərqlənir. Bu əlamətlərə hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, ünvanı, eləcə də

Hüquqi şəxslər sahibkarlıq subyektləri

Hüquqi şəxslər sahibkarlıq subyektləri

Hüquqi şəxslər sahibkarlıq subyektləri Əziz vətəndaşlar, hüquqi və fiziki şəxslər! “Laws.az” Şirkəti bütün növ müəssisələrin, şirkətlərin, eləcə də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən fiziki şəxslərin qeydiyyatını həyata keçirir. Rusiya, Türkiyə, İran, Qazaxıstan, Ukrayna, Gürcüstan, digər MDB ölkələri, Avropa, ərəb ölkələri, ofşor zonalarında təsis edilmiş şirkətlərin, müəssisələrin Azərbaycan Respublikasında törəmə cəmiyyətlərini, filial və nümayəndəliklərini açıb,

Vərəsəlik hüququ

Vərəsəlik hüququ

Vərəsəlik hüququ Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə görə, vərəsəlik dedikdə, ölmüş şəxsin hüquq və vəzifələrinin vərəsəlik hüquq normaları əsasında vərəsələrə keçməsi başa düşülür. Təbiətin dəyişilməz qanunları vardır və hər kəs müəyyən zaman keçdikdən sonra, haqqın dərgahına qovuşacaqdır. Ancaq əksəriyyət ölümdən sonra topladığı sərvətin, əmlakın aqibəti barədə düşünür və düşünməlidir də. Buna görə də, vərəsəlik, yəni mirasın

Daşınmaz əmlak hüququ

Daşınmaz əmlak hüququ

Daşınmaz əmlak hüququ Daşınmaz əmlak hüququ dedikdə, daşınmaz əmlakla bağlı yaranan istənilən münasibətlərin hüquqi həlli yolları nəzərdə tutulur. Buraya daşınmaz əmlakın alqı-satqısı, onun sənədləşdirilməsi, sənədsiz daşınmaz əmlaka sənədlərin alınması, eləcə də daşınmaz əmlakın icarəsi və icarə müqavilələrinin düzgün şəkildə bağlanması, icarə müqaviləsi bağlanarkən hasnı cəhətlərə diqqət etmək lazım olduğu nəzərdə tutulur. Daşınmaz əmlak hüququnu tənzim

Ailə-nikah mübahisələri

Ailə-nikah mübahisələri

Ailə-nikah mübahisələri “Legal and Accounting Services” MMC vətəndaşlara ailə-nikah münasibətləri ilə bağlı yaranan problemlərin həlli üzrə öz xidmətlərini təklif edir. Ailə-nikah münasibətləri, yəni nikaha daxil olma, nikahın ləğvi məsələləri, eləcə də nikahın qanunsuz hesab olunması, nikahla bağlı ər-arvad arasında yaranan əmlak və qeyri-əmlak münasibətləri, valideynlik və övladlıq (övladlığa götürmə) hüquqları, qəyyumluq, himayə məsələləri, alimentin müəyyən

Əmək münasibətləri

Əmək münasibətləri

Əmək münasibətləri “Laws.az” Şirkəti işəgötürən və işçi arasında əmək münasibətlərinin normal şəkildə tənzimlənməsi, onlar arasında müqavilələrin bağlanması və müqavilə şərtlərinin Azərbaycan Respublikasında 01 fevral 1999-cu il tarixində qəbul edilmiş və 01 iyul 1999-cu il tarixində qüvvəyə minmiş Əmək Məcəlləsinə və ona edilmiş düzəlişlərə uyğun tərtib edilməsi, işçi ilə işəgötürən arasında gələcəkdə yarana biləcək problemlərin öncədən

“Legal and Accounting Services” MMC haqqında

“Legal and Accounting Services” MMC haqqında

“Legal and Accounting Services” MMC haqqında “Legal and Accounting Services” MMC-nin rəhbərliyi və əməkdaşları sizi salamlayır və veb-səhifəmizdən istifadə etdiyinizə görə böyük məmnunluq hissi keçirir. “Legal and Accounting Services” MMC həm hüquqi, həm mühasibatlıq, həm tərcümə, həm də möhür-ştampların sifarişi sahəsində sizlərə öz xidmətlərini təklif edir. Müəssisələrin qeydiyyatı, qeydiyyat sənədlərində dəyişikliklərin edilməsi, qeydiyyata alınmış müəssisələrin fəaliyyətinin dayandırılması, onların ləğv

Cinayət hüququ

Cinayət hüququ

Cinayət hüququ Dəyərli müştərilər. Cinayət hüququ və onun tənzimlədiyi münasibətlər hüquq sisteminin ən çətin sahələrindən biridir və buna görə də bu sahənin öyrənilməsi çox uzun bir vaxt alır. Ancaq cinayət hüququ üzrə problemlərin həlli zamanı itirilmiş hər bir dəqiqə sizin üçün həyati xətalara gətirib çıxara bilər. Təqsirsizliyin sübut olunması üzrə əksər dəlillər cinayət işinin açıldığı