Garayev Ilgar

Garayev Ilgar DIRECTOR / LAWYER.Garayev IlgarDirector / LawyerFamily law0%Real Estate law0%Migration0%Corporate law0%Criminal0% About About About Our Professioanl Team is at your disposal Garayev Ilgar Garayev Ilgar DIRECTOR / LAWYER.Garayev IlgarDirector / LawyerFamily law0%Real Estate... Aliyev Turabi Aliyev Turabi LAWYER.Aliyev TurabiLawyerFamily law0%Real Estate...
Registration of company in Azerbaijan

Registration of company in Azerbaijan

Registration of company in Azerbaijan Dear Friends, Welcome to our website. Our company offers all kinds of legal consultations in the registration of the company in Azerbaijan and settles all procedures related to opening your business successfully. If you decide to start working in Azerbaijan and do business in Azerbaijan, we will serve you. Registration

Marital and Family Law

Marital and Family Law

Marital and Family Law Laws.az provides services to citizens and foreigners in solving problems related to marital relations. Marriage and divorce law, the distribution of property, the right of father and mother and child custody are regulated by the Family Law and Marriage Law, in accordance with the provisions of the Civil Code and the

Real Estate Law in Azerbaijan

Real Estate Law in Azerbaijan

Real Estate Law in Azerbaijan Dear friends Laws.az provides services and legal procedures in the field of real estate. What these services include: First, we carry out legal services in inspecting real estate documents, comparing property, inspecting debts to its owner, and other aspects related to real estate law in Azerbaijan. Second, we provide legal

Meeting of the Judicial-Legal Council

Meeting of the Judicial-Legal Council

Meeting of the Judicial-Legal Council Meeting of the Judicial-Legal Council Məhkəmə-Hüquq Şurası növbəti iclasını keçirib İclasda 2015-ci ildə məhkəmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə görülmüş işlər və növbəti vəzifələr müzakirə olunub. Qeyd olunub ki, hakimlərin fəaliyyət prinsiplərinin qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq təcrübə təhlil olunub və işlək mexanizmlər hazırlanıb.

Volunteer polices

Volunteer polices

Volunteer polices Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev ictimai asayişin qorunmasında vətəndaşların iştirakının təmin olunması barədə fərman imzalayıb. Fərmana görə, ictimai asayişin qorunmasında vətəndaşların iştirakı könüllülük, həmçinin insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunmasının üstünlüyü, qanunçuluq, eləcə də müvafiq dövlət orqanların ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət prinsiplərinə söykənir.

Aliyev Turabi

Aliyev Turabi

Aliyev Turabi LAWYER.Aliyev TurabiLawyerFamily law0%Real Estate law0%Migration0%Corporate law0%Corporate law0% About About About Our Professioanl Team is at your disposal Garayev Ilgar Garayev Ilgar DIRECTOR / LAWYER.Garayev IlgarDirector / LawyerFamily law0%Real Estate... Aliyev Turabi Aliyev Turabi LAWYER.Aliyev TurabiLawyerFamily law0%Real Estate...
Fidan Isayeva

Fidan Isayeva

Fidan Isayeva Accountant...Fidan IsayevaAccountantTaxes0%Real Estate law0%Business0%Corporate law0% About. About About. Our Professional Team is at your disposal Fidan Isayeva Fidan Isayeva Accountant...Fidan IsayevaAccountantTaxes0%Real Estate... Safarov Ahmad Safarov Ahmad High accountant...Safarov AhmadHigh accountantFamily Law0%Real Estate...

Safarov Ahmad

Safarov Ahmad
Safarov Ahmad High accountant...Safarov AhmadHigh accountantFamily Law0%Real Estate Law0%Migration0%Business0%Corporate law0% About. About. About. Our Professional Team is at your disposal. Fidan Isayeva Fidan Isayeva Accountant...Fidan IsayevaAccountantTaxes0%Real Estate... Safarov Ahmad Safarov Ahmad High accountant...Safarov AhmadHigh accountantFamily Law0%Real Estate...
Residence Permit in Azerbaijan

Residence Permit in Azerbaijan

Residence Permit in Azerbaijan The subject of residence in Azerbaijan is one of the most important topics for those who want to carry out trade in the territory of the Republic of Azerbaijan. In this section we give you information about obtaining your stay in Azerbaijan. In the Republic of Azerbaijan we have several conditions

Company Incorporation in Azerbaijan

Company Incorporation in Azerbaijan

Company Incorporation in Azerbaijan Dear friends, welcome to our website. Our company provides all kinds of consultancy in the establishment of the company in Azerbaijan. Thus the establishment of business in Azerbaijan of all kinds. If you want to organize a business in Azerbaijan, you must establish a company to arrange things legally. The establishment