Mühasibat uçotu

Mühasibat uçotu Mühasibat uçotu dedikdə, hər bir müəssisə və təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində baş verən dəyişikliklər və əməliyyatlar haqqında məlumatların toplanıb yığılması, dürüstlüyünün təsdiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa, yuxarıdakıları nəzərə almaqla, fəaliyyət və əməliyyatlardakı dəyişikliklər və bu əməliyyatlar təhlil edildikdən sonra yaranan nəticələr, onların qruplaşdırılıb ümumiləşdirilməsi də mühasibat uçotu anlamını ifadə edir. Bunun da yekununda

Əmək müqaviləsi

Əmək müqaviləsi Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi işçi və işə götürən arasında əmək münasibətlərini tənzim edən ən əsas qanunvericilk aktıdır. Bildiyimiz kimi, əmək müqaviləsi olmadan (bura ya həm yazılı, həm də elektron qeydiyyat daxildir) işçi çalışdıranlara qarşı olduqca yüksək cərimələr qoyulur. Bütün buhallardan yayınmaq üçün hər bir işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanmalı və onlayn şəkildə, reyestrdə

Kadr uçotu

Kadr uçotu Hər bir müəssisə və təşkilata kadr uçotunu həyata keçirmək zəruridir. Mühasibat uçotu ilə əlaqəsi olmasına baxmayaraq, heç də bütün mühasiblər kadr uçotunun düzgün tərtib edilməsini bilmirlər. Bu isə əmək və vergi müfəttişləri tərəfindən həyata keçirilən yoxlamalar zamanı ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Kadr uçotunun, yaxud kadr kargüzarlığının düzgün həyata keçirilməsi həm bu sahədə mövcud

Kargüzarlıq

Kargüzarlıq Müəssisə və təşkilatlar, hüquqi şəxslər tərəfindən düzgün aparılan kargüzarlıq işi onların düzgün fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Eləcə də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər də öz fəaliyyətləri çərçivəsində kargüzarlıq qaydalarına ciddi əməl etməlidirlər.Kargüzarlığın düzgün qurulması ilə, müəssisələr onlara qarşı açılmış yoxlamalardan heç bir problem olmadan çıxa bilər. Yaxşı tərtib olunmuş sənəd onun tərtibçisindən

Təlimlər

TƏLİMLƏR LAWS.AZ tərəfindən təşkil edilən təlimlər ilə aşağıdakı linki basmaqla tanış ola bilərsiniz: 1Praktik biznes kursu Əziz dostlar. Hazırkı "Praktik biznes təlimi" öz proqramına və mövzusuna görə Azərbaycanda, demək olar ki, ilk layihədir. Belə ki, öz biznesini açıb fəaliyyət göstərmək istəyən, lakin onun sənədləşməsi, ilkin hüquqi, vergi və mühasibatlıq tərəflərini bilməyən şəxslər bu təlimdən faydalanıb,
Miqrasiya hüququ

Miqrasiya hüququ

Miqrasiya hüququ Həm əcnəbilərin, həm də vətəndaşlığı olmayan şəxslər ölkəmizə müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün gələ bilər, eləcə də onun hüdudları daxilində müvəqqəti qala bilərlər. Bununla əlaqədar əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər müvafiq icra hakimiyyəti orqanından, hazırda isə Miqrasiya Xidmətindən müvafiq icazə almalıdırlar. Aşağıdakı hallarda əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər müvəqqəti yaşamaq üçün

Korporativ hüquq

Korporativ hüquq

Korporativ hüquq Əziz vətəndaşlar, hüquqi və fiziki şəxslər! Korporativ hüquq dedikdə, kommersiya hüquqi şəxslərin təsis olunması və fəaliyyəti ilə əlaqədar yaranmış ictimai münasibətləri nizamlayan və mülki hüququn sahəsi hesab olunan hüquqi normaların məcmusu başa düşülür. Korporativ hüququn predmetinə korporativ hüquq münasibətləri daxildir. Hazırkı bölmədə sizə şirkətlərin, sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması və fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar veriləcəkdir.

Garayev Ilgar

Garayev Ilgar DIRECTOR / LAWYER.Garayev IlgarDirector / LawyerFamily law0%Real Estate law0%Migration0%Corporate law0%Criminal0% About About About Our Professioanl Team is at your disposal Garayev Ilgar Garayev Ilgar DIRECTOR / LAWYER.Garayev IlgarDirector / LawyerFamily law0%Real Estate... Aliyev Turabi Aliyev Turabi LAWYER.Aliyev TurabiLawyerFamily law0%Real Estate...

Registration of company in Azerbaijan

Registration of company in Azerbaijan

Registration of company in Azerbaijan Dear Friends, Welcome to our website. Our company offers all kinds of legal consultations in the registration of the company in Azerbaijan and settles all procedures related to opening your business successfully. If you decide to start working in Azerbaijan and do business in Azerbaijan, we will serve you. Registration

Marital and Family Law

Marital and Family Law

Marital and Family Law Laws.az provides services to citizens and foreigners in solving problems related to marital relations. Marriage and divorce law, the distribution of property, the right of father and mother and child custody are regulated by the Family Law and Marriage Law, in accordance with the provisions of the Civil Code and the

Xaricdə və ofşor zonalarda qeydiyyat

Xaricdə və ofşor zonalarda qeydiyyat

Xaricdə və ofşor zonalarda qeydiyyat Öncədən planlaşdırdığınız xarici ölkələrdə şirkət qurmaq fikrindəsinizsə, bu prosedurun bütün hüquqi tərəflərini çözməyi “Legal and Accounting Services” MMC-yə həvalə edə bilərsiniz. Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna, Qazaxıstan, Yaxın və Uzaq Şərq ölkələri, Avropa, ABŞ, Kanada və digər ölkələrdə profilinizə uyğun şirkətləri təsis etməyi, yaxud hazır şirkətləri sizin adınıza sənədləşdirməyi həyata keçiririk.