Real Estate Law in Azerbaijan

Real Estate Law in Azerbaijan

Real Estate Law in Azerbaijan Dear friends Laws.az provides services and legal procedures in the field of real estate. What these services include: First, we carry out legal services in inspecting real estate documents, comparing property, inspecting debts to its owner, and other aspects related to real estate law in Azerbaijan. Second, we provide legal

Meeting of the Judicial-Legal Council

Meeting of the Judicial-Legal Council

Meeting of the Judicial-Legal Council Meeting of the Judicial-Legal Council Məhkəmə-Hüquq Şurası növbəti iclasını keçirib İclasda 2015-ci ildə məhkəmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə görülmüş işlər və növbəti vəzifələr müzakirə olunub. Qeyd olunub ki, hakimlərin fəaliyyət prinsiplərinin qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq təcrübə təhlil olunub və işlək mexanizmlər hazırlanıb.

Volunteer polices

Volunteer polices

Volunteer polices Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev ictimai asayişin qorunmasında vətəndaşların iştirakının təmin olunması barədə fərman imzalayıb. Fərmana görə, ictimai asayişin qorunmasında vətəndaşların iştirakı könüllülük, həmçinin insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunmasının üstünlüyü, qanunçuluq, eləcə də müvafiq dövlət orqanların ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət prinsiplərinə söykənir.

Aliyev Turabi

Aliyev Turabi
Aliyev Turabi LAWYER.Aliyev TurabiLawyerFamily law0%Real Estate law0%Migration0%Corporate law0%Corporate law0% About About About Our Professioanl Team is at your disposal Garayev Ilgar Garayev Ilgar DIRECTOR / LAWYER.Dadashov MuradDirector / LawyerFamily law0%Real Estate... Aliyev Turabi Aliyev Turabi LAWYER.Aliyev TurabiLawyerFamily law0%Real Estate...
Fidan Isayeva

Fidan Isayeva

Fidan Isayeva Accountant...Fidan IsayevaAccountantTaxes0%Real Estate law0%Business0%Corporate law0% About. About About. Our Professional Team is at your disposal Fidan Isayeva Fidan Isayeva Accountant...Fidan IsayevaAccountantTaxes0%Real Estate... Safarov Ahmad Safarov Ahmad High accountant...Safarov AhmadHigh accountantFamily Law0%Real Estate...
Safarov Ahmad

Safarov Ahmad

Safarov Ahmad High accountant...Safarov AhmadHigh accountantFamily Law0%Real Estate Law0%Migration0%Business0%Corporate law0% About. About. About. Our Professional Team is at your disposal. Fidan Isayeva Fidan Isayeva Accountant...Fidan IsayevaAccountantTaxes0%Real Estate... Safarov Ahmad Safarov Ahmad High accountant...Safarov AhmadHigh accountantFamily Law0%Real Estate...

Residence Permit in Azerbaijan

Residence Permit in Azerbaijan

Residence Permit in Azerbaijan The subject of residence in Azerbaijan is one of the most important topics for those who want to carry out trade in the territory of the Republic of Azerbaijan. In this section we give you information about obtaining your stay in Azerbaijan. In the Republic of Azerbaijan we have several conditions